Toimintasuunnitelma 2021

YLTIÄN OSAKASKUNTA

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

 

Yleiset tavoitteet tuleville vuosille

 • Toiminnan jatkuvuus on taattu ja kalavesien hoitoon saatava rahoitus on riittävä

 • Veden laatu sekä kalakanta pysyy hyvänä

 • Yhteistoiminta naapuriosakaskuntien kanssa kehittyy

 

Yleiset toimintalinjat vuonna 2022

 • Kalastuksen järjestämisessä ja kalakantojen hoidossa jatketaan edellisvuosien linjaa.

 • Osakkaille ja muille osakaskunnan vesialueilla kalastusta harrastaville tiedotetaan kalakantojen ja kalavesien tilasta, sekä annetuista kalastusmääräyksistä.

 • Osakaskunnan ulkopuolisille myönnetään kalastuslupia entisessä laajuudessa.

 • Osakkaita aktivoidaan mukaan toimintaa mm. viestinnällisin keinoin.

 • Hyödynnetään talkootyötä kalavesien seurannassa ja hoidossa

 • Järjestetään kokous yhteistoiminnan kehittämiseksi naapuriosakaskuntien kanssa.

 

Kalastuksen järjestäminen, lupakäytäntö

 • Kalastuslupien myöntämisessä pysyttäydytään entisessä käytännössä:

 • Vuonna 2021 ja 2022 lunastetut luvat ovat voimassa 30.4. 2023 saakka.

 • Osakkailla on yhden verkon peruskalastusoikeuden lisäksi mahdollisuus kalastaa uistimella, sekä rajoittamattomalla määrällä katiskoita.

 • Pyydysmerkit tulee lunastaa myös katiskoille.

 • Osakkailla on oikeus lunastaa lisäluvat (riippuu vesialueosuuden määrästä) enintään neljälle (4) verkolle.

 • Osakakunnan ulkopuolisten henkilöiden on mahdollista lunastaa kalastuslupia seuraavasti: Verkkolupia enintään viidelle (5) verkolle, katiskalupia rajoittamattomalle määrälle sekä uisteluluvat useammalle vavalle.

 • Pitkäsiima, max. 100 koukkua, on yksi (1) pyydysyksikkö ja tarvitsee verkkoluvan.

 • Kalastuslupia voi lunastaa Haapamäen Autohuollon kahviosta (Jokisen Eväät)

 • Luvat myös puhelimella numerosta 0400 – 665 189 Erkki Aho

 

Kalavesien hoito

 • Kalanistutuksia tehdään ensisijaisesti kuhan poikasilla, toissijaisesti käytetään istutuksiin siian poikasia.

 • Laadittua alustavaa poistokalastussuunnitelmaa täydennetään ja pyritään tekemään särkikannan tehopyyntiä Yltiänjärven pohjoisosalla

 • Kartoitetaan edelleen Yltiänjoen kalataloudellisen kunnostamisen mahdollisuuksia

 • Tehdään mahdollisuuksien mukaan sähkökoekalastuksia Yltiänjoella ja Tervapurolla.

 • Näkösyvyyden mittauksia jatketaan edelleen. Tavoitteena on saada jokaiselle neljälle mittauspisteelle oma(t) havaitsija(t).

 • Leväesiintymisten havannointia ja tiedotusta niistä jatketaan.

 • Osakaskunnan kaislaleikkuri on osakkaiden käytettävissä. Tiedustelut Erkki Aho 0400 – 665 189.

 

Vesialueilla tapahtuva metsästys

 • Vesilintujen metsästys on kielletty Yltiänjärven alueella.

 • Muilla vesialueilla metsästys on sallittu osakkaille ja heidän valvonnassaan oleville vierailleen, metsästysmääräysten rajoissa.

 

 

Kalastuksen valvonta

 • Kalastuksen valvontaa suoritetaan osakaskunnan vesialueilla. Tarvittaessa merkitään luvattomat pyydykset varoitus- ja takavarikko -merkeillä.

 • Valvonnassa pyritään ensisijaisesti neuvonnalliseen menettelytapaan.

 

Tiedotus/viestintä

 • Osakaskunna ylläpitämiltä nettisivuilta on saatavissa tiedot kalastukseen ja lupiin liittyvistä asioista. Nettisivujen osoite on www.yltianosakaskunta.fi

 • Osakaskunnan toiminnasta, kalastukseen vaikuttavista määräyksistä ja kalastusluvista antaa lisätietoja Erkki Aho p. 0400 – 665 189

 •  

 

Virkistystoiminta

 • Osakaskunta järjestää osakkailleen KESÄTAPAHTUMAN heinäkuussa. (mahdollisesti 23.7.)

 

 

 

20.3.2022 Yltiän osakaskunnan hoitokunta