Yltiän osakaskunta

Perustietoja Yltiänjärvestä

 • Sijaitsee läntisessä Keski-Suomessa Keuruun kaupungissa
 • Kuuluu Kokemäenjoen vesistöalueeseen
 • Järven vedet laskevat Alasen, Petäisjärven, Ylisenjärven, Moijasjärven ja Riihijärven kautta Ukonselkään ja edelleen Keurusselkään
 • Yltiänjärveen tulee luoteesta vesireitti Tervajärvestä ja toinen pohjoisesta Haukilammesta
 • Järven pinta-ala on 363 ha ja sen rantaviivan pituus on 22 km.
 • Suurin syvyys on noin 10 metriä ja keskisyvyys on järvessä 2,12 metriä.
 • Saaria on järvessä 14 kpl ja niiden yhteinen pinta-ala on 8,24 ha sekä niiden rantaviivan pituus on 5,1 km.
 • Yltiänjärvestä on otettu fysikaalis-kemiallisia näytteitä vuodesta 1979 alkaen. Viimeisimmät vesinäytetulokset ovat vuodelta 2012.
 • Yltiänjärvi on pintavesityypiltään pieni humusjärvi (Ph) ja sen ekologinen tila on erinomainen. 
 • Yltiänjärvestä laskeva Yltiänjoki - Kaijanjoki on ekologiselta tilaltaan tyydyttävä.
 • Järvi on syvyyskartoitettu 31.7 - 1.8.2012. Syvyystietoja voi katsoa mm. KANSALAISEN KARTTAPAIKKA - palvelusta netistä.

Perustietoja Yltiän osakaskunnasta

 • Osakaskunnan pinta-ala on 366 ha
 • Osakastiloja on yhteensä 115 kpl 
 • Osakaskunnan vesialueet sijaitsevat pääosin Yltiänjärvessä. Osa Tervajärvestä ja Alasesta kuuluu myös osakaskuntaan.
 • Osakaskunta on järjestäytynyt vuonna 1976 
 • Osakaskunnan yleinen kokous pidetään vuosittain Pääsiäisen aikaan LANKALAUANTAINA.
 • Hallinnollisesti osakaskunta kuuluu Keuruun kalatalousalueeseen
 • Osakaskunta hoitaa vesialueitaan mm. kalanistutuksin, hoitokalastuksella ja tarkkailemalla vesistöjen tilaa