Vuosikokous 2022

Pöytäkirja Yltiän osakaskunnan vuosikokouksesta

joka pidettiin Karansalmen kylätalolla 16.4.2022 klo 17.00 alkaen.

Läsnä oli liitteessä 1 mainitut osakkaat

1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi osakaskunnan hoitokunnan puheenjohtaja Erkki Aho.

2 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Erkki Aho, joka piti myös kokouksesta pöytäkirjaa.

3 Pöytäkirjan tarkastajien ja äänten laskijoiden valinta

Toimiin valittiin Mauri Lähteenmäki ja Heino Kujala.

4 Työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityksen mukaan

5 Kokouksen osanottajien toteaminen

Todettiin saapuvilla olevat osakkaat liitteen 1 mukaan

6 Kokouksen äänestystavasta päättäminen

Päätettiin, että jos kokouksessa pitää äänestää laaditaan äänestysluettelo

manttaalien mukaan.

7 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin että kokouskutsu oli julkaistu Suur-Keuruu lehdessä 1.4.2022. Sekä Osakaskunnan kotisivuilla.

Kokous todettiin sääntöjen 8§ mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

8 Toimintakertomus vuodelta 2021

Kuultiin toimintakertomus vuodelta 2021 ja hyväksyttiin se liite 2

9 Tilinpäätös vuodelta 2021

Esitettiin tilinpäätös vuodelta 2021 sekä toiminnantarkastajan lausunto

Hyväksyttiin yksimielisesti liite 3

10 Tili ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin yksimielisesti myöntää hoitokunnalle ja tilivelvollisille

vastuuvapaus vuoden 2021 tileistä ja toiminnasta.

11 Toimintasuunnitelma 2022

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 hyväksyttiin liite 4

12 Toimihenkilöiden palkkioista päättäminen

Toimihenkilöiden palkkioista päätettiin, että varsinaisia palkkioita ei makseta.

Hoitokunnan puheenjohtajalle ja kalastuksenvalvojille annetaan

vapaa kotitarve kalastusoikeus ja tilintarkastajille korvataan laskun mukaan.

13 Talousarvio vuodelle 2022

Kuultiin ja hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2022. liite5

14 Hoitokunnan erovuoroisten vaali

Hoitokunnan erovuorossa on 1. Reijo Lähteenmäki 2. Jari Tukiainen sekä heidän varamiehensä 1.Jouko Lähteenmäki 2. Juho Tukiainen

Erovuoroiset valittiin yksimielisesti uudelleen.

15 Edustajien valinta Keuruun kalatalousalueen kokouksiin

Valittiin Reijo Lähteenmäki ja varalle Erkki Aho. Valtuutus voimassa seuraavaan vuosikokoukseen.

16 Edustaja Keski-Suomen kalatalouskeskuksen kokouksiin

Valittiin Reijo Lähteenmäki ja varalle Erkki Aho. Valtuutus voimassa seuraavaan vuosikokoukseen.

17 Toiminnantarkastajien vaali 2022

Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2022 Kivimäki Pentti ja varalle Jonna Lehtomäki.

18 Vuosikokouksen ajankohdasta päätäminen

Päätettiin vuosikokouksen ajankohdaksi vuodelle 2023.

8.4.2023 ( pääsiäislauantai )

19 Muut esille tulevat asiat

Reijo Lähteenmäki kertoi Keurusselän valuma-alueen palaverista; Keurus- hanke.

Keskusteltiin sääntömuutoksesta kokouskutsuun, hoitokunta esittää yleiselle kokoukselle.

Keskustelua ensi vuoden kalastuslupahinnoista. Hoitokunta tekee esityksen