Talousarvio 2021

Yltiän osakaskunta

TALOUSSUUNNITELMA 2022

TULOT:

Kalastusluvat 220 e

Omistajakorvaukset 400 e

Kesätapahtuma 220 e

___________________________________________

Tulot yhteensä 840 e

MENOT:

Jäsenmaksut 17 e

Kotisivut,ylläpito 140 e

Lehtimaksut 40 e

Kalanpoikaset 500 e

Kesätapahtuma 100 e

Muut kulut 43 e

_____________________________________________

Menot yhteensä 840 e

Tilikauden tulos 0,00 e

20.03.2022 Yltiän osakaskunnan hoitokunta