Hoitokalastus 2022

Yltiän osakaskunta järjesti toukokuussa särkien tehostettua pyyntiä kolmella avorysällä. 

Pyynti kohdistettiin Yltiänjärven pohjoisosalle, noin 42 ha:n alueelle. Saalis oli reilut 1,6 tonnia, josta särjen osuus oli yli 90 % (arvio). Hehtaarikohtainen saalis oli 38,5 kg.

Nyt aloitettua pyyntiä on tavoitteena jatkaa tehokkaasti vähintään kaksi seuraavaa vuotta.